Advertise With Us: 408-890-9028

SEATTLE, Washington – Starbucks sẽ không sử dụng ống hút nhựa tại tất cả tiệm cà phê của họ trong vòng hai năm, hệ thống công ty bán cà phê này cho biết hôm Thứ Hai, trở thành công ty thực phẩm và nước uống lớn nhất thực hiện việc này, trong lúc ngày càng có nhiều lời kêu gọi cắt giảm rác nhựa.

Read more ...

Follow Us On Facebook

Listen Live

Where to find us?

 1121 E. Santa Clara Suite 06
     San Jose, CA 95116

  408-293-6968
  408-293-6966
  info@tanphuongradio.com