Advertise With Us: 408-890-9028

Gửi Đăng Danh Thiếp

1. Dùng máy scanner scan business card của quý doanh nghiệp và save thành file JPG, GIF, PNG. (Nếu business card có 2 mặt, scan cả hai. Vui lòng scan với resolution 300 dpi, hoặc dùng smart phone, tablet với chương trình CamScanner(android, iOS iphone, ipad) scan và email về info@tanphuongradio.com.

2. Điền tên thương mại, họ & tên của quí vị, địa chỉ email, điện thoại, website, thông tin về thương mại quý vị. Những thông tin này sẽ được hiện trên TanPhuongRadio.com.

3. Điền thành phố, tiểu bang (hoặc vùng địa lý để được đặt vào đúng vùng). Chọn loại ngành kinh doanh. Trong trường hợp quí vị không thấy Nghành Kinh Doanh của mình, vui lòng điền vào mục "Đề Nghị Nghành Kinh Doanh Mới".

4. Đính kèm hình mặt trước, và hình mặt sau của business card, nếu có.

5. Điền những chữ quý vị thấy trong hình vào ô dưới đó, rồi bấm nút "Gửi Đăng Danh Thiếp".

Ghi Chú:: Xin chờ 48 giờ trước khi business card xuất hiện. TanPhuongRadio.com có thể kiểm chứng trước khi đưa lên web site và dành quyền từ chối đăng bất kỳ business card nào. Xin vui lòng đừng gởi nhiều lần. Nếu có thắc mắc, xin vào mục "Liên Lạc" để cho TanPhuongRadio.com biết.


Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Follow Us On Facebook

Listen Live

Where to find us?

 1121 E. Santa Clara Suite 06
     San Jose, CA 95116

  408-293-6968
  408-293-6966
  info@tanphuongradio.com